Viện Hành chính trợ cấp 100 nghìn TWD cho những cặp vợ chồng hiếm muộn dưới 45 tuổi làm thụ tinh trong ống nghiệm

Ngày 6/5 Viện Hành chính đã thông qua phương án mở rộng trợ cấp thụ tinh trong ống nghiệm cho vợ chồng hiếm muộn. Đối tượng được trợ cấp trong phương án mới này sẽ được mở rộng từ những cặp vợ chồng hiếm muộn có thu nhập thấ……more