Tổng thống Nauru cảm ơn Đài Loan hỗ trợ chống dịch! Lên tiếng ủng hộ cho Đài Loan tại hội nghị của Liên Hiệp Quốc

Ngày 23/09, Tổng thống Nauru là Lionel Rouwen Aingimea đã phát biểu tại phiên thảo luận chung cấp cao của Đại hội đồng Liên Hiệp Quốc lần thứ 76, trong đó nhắc đến Đài Loan là một trong những “người bạn chân……more