Gia nhập CPTPP e rằng sẽ phải ăn thức ăn nhiễm phóng xạ? Thủ tướng: chính phủ sẽ không xin gia nhập với bất kỳ điều kiện trao đổi nào

Ngày 24/09, Thủ tướng Tô Trinh Xương đến Viện Lập pháp để báo cáo và tham gia phiên chất vấn, trước hội nghị, ông đã trả lời phỏng vấn bày tỏ, các nước thành viên của Hiệp định Đối tác T……more