Đài Loan xin gia nhập CPTPP là do thời cơ đã chín muồi, Thủ tướng: vấn đề nhập khẩu thực phẩm Fukushima dựa trên nguyên tắc sức khỏe, khoa học và tiêu chuẩn quốc tế

Đài Loan đã chính thức đệ đơn xin gia nhập vào Hiệp định Đối tác Toàn diện và Tiến bộ xuyên Thái Bình Dương (gọi tắt là Hiệp định CPTPP) với New Zealand, ngày 23/9, trong cuộc họp Viện Hành ……more