Đài Loan xin gia nhập CPTPP. Bộ Ngoại giao: chính phủ Trung Quốc không có quyền can thiệp

Về việc Trung Quốc phản đối Đài Loan xin gia nhập Hiệp định Đối tác Toàn diện và Tiến bộ xuyên Thái Bình Dương (CPTPP), ngày 24/09, Bộ Ngoại giao Đài Loan lần nữa nhấn mạnh, Đài Loan là Đài Loan, k……more