"Chỉ số mệt mỏi" của những bà mẹ có con nhỏ làm việc full time đạt mức 77 điểm

Phụ nữ có con nhỏ vừa chăm con vừa đi làm vô cùng vất vả, nhưng đa số các bà mẹ vì muốn san sẻ gánh nặng kinh tế nên vẫn lựa chọn vừa đi làm vừa chăm con. Theo kết quả thăm dò mới nhất củ……more